top of page
talmud.jpeg

תלמוד

לימודים

הצטרפו אלינו כל אחד  יום שני 
בשעה 9:30 ללימוד תלמוד
עם הרב גידו כהן
באופן אישי בביתן וילנר.
נא לפנות לרב כהן לפרטים נוספים. 

קפה ובייגל מוגשים בימים לא צום.
bottom of page