top of page

בית הספר הדתי ATJC

פילוסופיה חינוכית

התלמוד קובע שהעולם עומד על שלושה דברים; תורה (לימוד), עבודה (פולחן) וגמילות חסידים (חסד). אלו הם שלושת עמודי התווך של גישתנו לחינוך יהודי. בית הספר הדתי ATJC הוא ההתחלה של מסע חייו של ילדכם ללמידה יהודית. התכנית היצירתית והמרגשת שלנו מעוררת את התלמידים שלנו להתחבר ולפתח את זהותם היהודית. התלמידים שלנו הם חלק מקהילה של לומדים יהודים שתגדל יחד כדי לגלות מסורות, ערכי ליבה ולחגוג את החיים היהודיים. אנו מעוררים את התלמידים שלנו לשאול שאלות על יהדות ולחפש תשובות ללא הרף ככל שהם גדלים.

 

 

תכנית לימודים:

תכנית הלימודים שלנו נועדה לעזור לתלמידים שלנו לבנות חיבור אישי ל:

• מורשת יהודית, חגים, מסורות וטקסים

• האהבה וההערכה למדינת ישראל

• גישה חיובית לתפילה על ידי לימוד ברכות ספציפיות

• חשיבות המצוות והערכים היהודיים

• תולדות העם היהודי באמצעות לימוד התורה

• עברית כשפה ותרבות בדגש על קריאה לתפילה

Curriculum:

Our curriculum is designed to help our students build an individual connection to:

• Jewish heritage, holidays, traditions and rituals

• The love and appreciation for the state of Israel

• A positive attitude toward prayer by learning specific blessings

• The importance of Mitzvot and Jewish values

• The history of the Jewish people through the study of the Torah

• Hebrew as a language and culture with an emphasis on reading for prayer

בית ספר דתי כלול בשנתי של המשפחה שלך  מחויבות .  לא חבר? אל דאגה, כל התלמידים מוזמנים, צרו קשר עם מנהל בית הספר הדתי לקבלת פרטים נוספים על אופן ההרשמה (305) 937-1880.
 

rs18.jpg
Heart

חינוך משפחתי

אנו מאמינים שכאשר הורים מפגינים את חשיבות היהדות בחייהם, ילדם מגיב באימוץ למידה וערכים יהודיים. בית הספר הדתי ATJC מציע הזדמנויות רבות למשפחות לקחת חלק יחד בלימוד יהודי.

תכניות אלו מספקות חוויות מרתקות ומעשירות המאפשרות להורים לחזק את הזהות היהודית של משפחותיהם תוך הפיכתם למורים יהודים ומודל לחיקוי עבור ילדיהם. הערך של זמן בילוי משותף כאשר ילד והורה לוקחים חלק בתוכניות חינוכיות זה לצד זה הוא בלתי נתפס. אנו מזמינים אותך להשתתף בתכניות החינוך המשפחתי שלנו

שבוודאי ייצור זיכרונות יהודיים נפלאים. 

RELIGIOUS SCHOOL (2).png
bottom of page